KTS Bodbreef Twentaal Agenda Niejs Downloads Kiekt hier ok es Twents, niks mis met Contact

Doar doo'w 't vuur

Woerumme de Twente Akademie?

De Twente Akademie hef as doel um zovöl meugelijk Twentse initiatieven te beenden. Want in Twente gebuurt merakels völle mooie dinge. Mer viej weet van mekoar nit half hoo völle en hoo mooi. Dit zag Adriaan Buter in de vurige eeuw ok en hee richen de Twente Akademie op: een oaverkoepelend orgaan um alle Twente-activisten met mekoar in verbeending te brengen.

Vuur alles det zich drok maakt vuur Twente en het Twents wi-w der vuur te zorgen dat disse initiatieven oonder eene 'paraplu' thoesheurt. Vandoar de Twente Akademie digitaal! Viej weent gin extra ouwerlegorgaan wean, of belangriek doon, mar juust oons geliefde Twente dienen.

Det maakt het benaamd makkelijk vuur de hele Twents-minded wereldbevolking um te können zeen woer a-w gezamenlijk drok met zeent, en wat der te haaln en brengen is vuur alleman.

De Twente Akademie dut alns vuur Twente!

Doo-j met?