KTS Bodbreef Twentaal Agenda Niejs Downloads Kiekt hier ok es Twents, niks mis met Contact

Bodbreef

Redactie Bodbreef:
Gerrit Dannenberg (eindredacteur)
Siegfried Frick
Gerrit Kraa
Joop Weber
Alie van der Veer

 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.

 

Laser ogen - Marieke Dannenberg

A'j tegen de vieftig loopt, dan wordt het tied vuur hulpstukke as nen leasbril. 'n Enen maakt het niks oet, 'n aander verzet zich nog eawen tot de oarme te kort wordt. Wat leu koopt nen bril zoonder montuur, zodet het nit opvaalt dat ze oalder eworden zeent. Aandere leu prebeert de tied vuur te wean en zet juust 'n heel excentriek exemplaar op 'n neuze. En smangs kom iej d'r ene van zestig tegen zoonder bril. Toch kö-j d'r dan nit mear van oetgoan det'e zin hele leawen worteln hef e-vretten. De leu loat de leste tied de ogen lasern. In Turkije. Doar is 't goodkeuper as in Hollaand en iej kriegnt de helfte wier van de verzekering.
En doar zatten Dinie en Wilm Ensink: de bene in 't koalde water van het Turkse resort...

 

Van jonge leu en oale sproake - Hete - Kees Jansen

Min vaa is een jachterig man. Al wat hee dut mut rap en hee hef 'n alderbassende hekel an wochen. Mer leu met völle jach in 'n hoed heb 't ook heel gauw woarm en ze hoownt mer dit te doon of ze heb 't knetterhete. Ik was 'n moal met um an 't woark boeten biej min dree groad en noa vief minuten leup um 't water van 't heuwd. In de zommerdag hef hee ook standaard ne lappe biej zik um de plette of te vegen.
Vuur 'n poar joar warre viej in Tsjechië op vekaansie in 'n mooi huuske met nen groten hof woer a'j good in de ska konnen zitten...


In 't veurbiejgoan - Bruid en bruidegom - Willem van Noesel

Het was der wel een bettie benauwd in die deftige trouwzaal van het oale roadhuus. Nöast miej zat mien zussie op heur stoel te dreijen. Met heur ellebogen zat ziej steeds tegen de miene te drukken. Ik vuulden de dunne butties van heur arme deur de stof van mien nieje zommerjassie. Het kon ok muuilijk aans, want de stule stonden nog al dichte op mekare. An miene aandere kaante vuulden ik de warmte die mien moe uutstraalden. Ziej had een niejen jörk an van zachte stof, bedrukt met mooie kleurige bloemen en ziej dreug een witten hoed met een deurzichtig gazen dukie an de veurkaante dat half veur heur gezichte hung. Ik mos der steeds noar kieken, zo mooi von ik het. Aans dragen mien moe nooit zukke deftige klere mar vandage was het een biejzunderen dag. Harman en Zwaantje gongen trouwen en wiej waren met oons hele gezin uut-eneudigd um doar nen helen dag getuge van te weane. Vandoar ok det niet allene mien moe mar ok mien zussie en ikke nieje klere hadden gekregen. Mien vaa, den an de aandere kaante van mien moe zat, had vanmorn zien zwatte pak uut de kaste ehaald en det an-etrökken. Hij en mien moe hadden doar veurige wekke nog slim wöare oaver ehad...


Wat woar is, is woar - de Rijdende Rechter - Gerrit Kraa

Doar ha'j de Rijdende Rechter, Mr. Frank Visser. In nen Citroen jachen hee de parkeerplaatse op tegenouwer de TwentseWelle. De NCRV had het restaurant an de vuurkaante van de TwentseWelle of ehuurd en doar zat het hele spil. Jetske van den Elsen, de presentatrice, de jury (dee duurgoans mer wat in de ruumte zwamt, met een poar machtige ego's d'r tusken) het publiek en de twee partiejen. An de ene kaante waren dat dree keals: Gerard Oude Venterink namens Tubantia, Han Pape namens de Roskam en Gerrit Dannenberg namens 'n Bodbreef. En an de aandere kante de gedaagden: Joop Weber. As vuurzitter van 'n Kreenk was hee de verdediger van het ook 'Twents - Hoo skrief iej dat..?' en de aandere gedaagde was de samensteller van 'Dialexicon', Goaitsen van der Vliet...


Oeh, wat een volk - Het best bewaarde geheim: de kozak - Gerrit Dannenberg

Limburgse vlaaien, Zeeuwse bolussen en Deawenter koke keant alleman. Mer boeten Tweante keant ze de oer-Tweantse Kozakke van Dick Holland nog völs te weanig. Elken bakker in Tweante hef um in 'n weenkel, mer zelf maken is gloepens völle woark. Dick Holland hef der verstaand van. Hee is der ene van Holland, ne bekeande bakkersfemilie op 't Vjenne. Juust umdet 't zo völle woark is, maakt Dick Holland de kozakke met de mesiene. Mer absoluut volgens 't oolderwetse recept en allene van de beste groondstoffen!

Ne kozakke is een plat stukke cakegebak met löagkes room, an de boawen- en oonderkaante of-edekt met ne hele dunne plate pure sukela, en met an de ziedkaanten 'n heel dun leentje marsepein...

 

't Oolde eken van de veer breurs De Ruiter oet Eanske

Fealijk zi'w al lang vergetten hoe 't een lekker stukke broadvlees smaakt. Hoe rok 't in ne ambachtelijke bakkeriej ook alwier en de loch van earlijk ekenhoalt. De breurs De Ruiter oet Eanske maakt toafels van honderden joaren oald eken. 'Oonze klaanten zit gearn an oonze toafles. Is 't een oergeveul dat wakker wordt?', vrög Gerard de Ruiter zich of. Tehoap met ziene breurs, Ab, Tonny en Jeffrey, hebt ze 'n meubelfebriek oonder 'n rook van de Grolsch Veste an de Lonnekerbrugstroat in Eanske...


Streektaalconsulent an 't woord - De meuiste doalectoetdrukking 2013 koomp oet Twente

'Hee hef oonder 'n droad hen vretten'. Dat is in 2013 közzen as 't meuiste dialectgezegde van Nederland. De rest van 't laand har 't noakieken.


... en nen hoop gedichten, en nog völle mear!